משלוחים חינם מעל 399 ש"ח
חדש! ניתן לשלם גם בביט
שקופית קודמת
שקופית הבאה

תקנון

הגדרות

 1. החברה – חברת איט מאמז בעמ, ח.פ. 515802874.
 2. האתר – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: www.itmomz.com.
 3. הקופסא/ות – קופסאות הפתעה או קופסת הפתעה (לפי העניין) המוצעות באתר למכירה ו/או מוצר או מוצרים המוצעים האתר למכירה. הקופסא/ות מכילות מוצרים שונים לאם ולתינוק. המוצרים השונים המצויים בכל קופסה אינם ידועים ללקוחה בעת ביצוע הרכישה.
 4. קונת המתנה – קונה הרוכשת את קופסא/ות עבור צד שלישי.
 5. קונה ברכישה עצמית – קונה הרוכשת את הקופסא/ות עבור עצמה.
 6. הלקוחה – קונת המתנה ו/או קונה ברכישה עצמית (לפי העניין).
 7. כתובת למשלוח הקופסא/ות – הכתובת שציינה הלקוחה באתר ככתובת למשלוח קופסא/ות.
 8. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה הלקוחה.
 9. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 10. הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

כללי

 1. האתר משמש כפלטפורמה לרכישת קופסאות מדי חודש או קופסה ברכישה חד פעמית והיא בבעלות החברה ומנוהלת על ידה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ו/או עדכון ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת המייל info@itmomz.com או בטלפון שמספרו 077-7121217.
 3. יש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן תקנון זה יהווה הסכם מחייב בין הלקוחה לבין החברה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. כל המחירים נקובים בשקלים חדשים מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין ודמי משלוח.
 6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 7. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 8. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
 9. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב – 1982). החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. החברה תפרסם באתר מידע אודות אופן שינוי המבצע.
 10. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 11. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוחה – על הלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאינה מעוניינת לקבל עוד דיוורים – באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות.
 12. החברה עושה את מירב המאמצים שכל מוצר המצוי בקופסה ומיועד לתינוק מתאים לשימוש התינוק (גם אם שימוש עתידי). כל קופסה מכילה מוצרים שונים בהתאם להתפתחות תינוק תקינה בגילאים שבין אפס לשנתיים וחצי. מאחר שלכל תינוק קצב התפתחות מעט שונה, ייתכן שמוצרים יגיעו קצת לפני שלב ההתפתחות הרלוונטי לתינוק. לכן, ייתכן כי לא תהיה התאמה מדויקת בין גיל התינוק למוצרים המצויים בקופסה וכי חלק מהמוצרים יתאימו לתינוק בהמשך ולא לחודש המדויק בו התקבלו. במקרה זה ללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם אי התאמת המוצרים בקופסה לגיל התינוק והאמור לעיל לא יהווה עילת ביטול בגין אי התאמה במוצר.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. לקוחה שרכשה קופסה במסלול הרשמה לקופסה חודשית, ומבקשת לבטל את המתנה אחרי חודש בלבד ולא אחרי שלושה חודשים ע״פ ההתחייבות – במקרה זה, המחיר לקופסה יעמוד על 279 ש״ח, כלומר תוספת של 50 ש״ח. לאחר 3 חודשים של קבלת הקופסה, הלקוחה רשאית לבטל את העסקה במסירת הודעה בדבר רצונה בביטול עסקה (הודעת הביטול) וזאת עד לתום 14 ימים מיום קבלת הקופסה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 (החוק). ככל שהלקוחה הנה אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה כהגדרתם בחוק, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג מכירות מטעם החברה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, המועד לקבלת הודעת הביטול יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת הקופסה או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר.
 2. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דואל לכתובת info@itmomz.com; (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 077-7121217-; (ג) בדואר רשום לת.ד. 6239 מיקוד 4993500 (ד) בהודעה בכתב באמצעות קישור ייעודי באתר.
 3. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2 לפרק כלל לעיל, בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה של הקופסה, או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה, או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוחה סכום כלשהו. הלקוחה תעמיד את הקופסה וכל מוצר אחר שקיבלה בעקבות עשיית העסקה לרשות החברה במקום שבו נמסר לה ותודיע על כך לחברה.
 4. על הלקוחה לברר תוך זמן סביר את תקינות הקופסה ו /או המוצרים שבתוכה. על הלקוחה להודיע לחברה באופן מידי עם גילוי הפגם או אי ההתאמה בקופסה ו/או במוצרים שבתוכה.
 5. הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח). 
 6. במקרים בהם ביטלה הלקוחה את ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה או אי אספקה של המוצר במסגרת 14 הימים מיום קבלת הקופסה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, תהא החברה רשאית לגבות מהלקוחה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקופסה ו/או ערך העסקה כולה (כולל עלות המשלוח) או 100 ש״ח, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. במקרה האמור, על הלקוחה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה.
 7. עבור לקוחה הרשומה כמנויה, קיימת לזכותה במהלך תקופת המנוי אפשרות החלפה חד-פעמית ללא תשלום. מעבר לביצוע החלפה יחידה, במידה ולקוחה מנויה מבקשת לבצע החלפת קופסה נוספת, השירות כרוך בעלות של 29 ש״ח דמי טיפול ומשלוח או לחילופין למסור את הקופסה למשרדי החברה בתיאום מראש.
 8. במידה ומנויה מעוניינת לבטל את המנוי, להחזיר את הקופסה ולקבל תמורתה החזר כספי – לאחר תיאום שליח, כאשר הקופסה תגיע למחסני החברה, יבוצע החזר כספי לחשבונה, מתוכו ינוכו 29 ש״ח דמי משלוח וטיפול או לחילופין למסור את הקופסה למשרדי החברה בתיאום מראש.
 9. זכות הלקוחה להחזרת הקופסה כפופה לכך שהלקוחה תחזיר את הקופסה בשלמותה על כל המצוי בה. כלומר, בעת ביטול העסקה חל איסור על הלקוחה להחזיר מוצר מסוים מתוך הקופסה.
 10. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים המוחזרים.
 11. החזרת הקופסה בביטול עסקה שלא עקב פגם תעשה בתנאי שלא נעשה במוצרים שימוש, הם באריזתם המקורית, כאשר התוויות מחוברות למוצרים. 
 12. כדי שהחברה תוכל לבצע החזר כספי ולבטל את העסקה, על הלקוחה חלה החובה להעביר את פרטי כרטיס אשראי שלה לחברה. 
 13. כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 14. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 15. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה. 
 16. במקרה של החזרה של מוצר אחד המשתתף במבצע 1+1 הסכום לזיכוי יהיה בשווי 50% מהמוצר שהוחזר.

אחריות החברה

 1. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
 2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או ללקוחה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 3. הלקוחה מצהירה ומתחייבת בזאת, כי היא אחראית באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לה שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 4. ישנם מוצרים בקופסא/ות המיועדים לשימוש האם וישנם מוצרים בקופסא/ות המיועדים לשימוש התינוק. החברה מפנה את תשומת לב הלקוחה לסימונים ולאזהרות המופיעים על גבי המוצרים והקופסא/ות. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה עם הקופסא/ות ו/או המוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 5. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הקופסה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 6. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 7121217- 077, והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוחה (להלן בסעיף זה: הנרשמת) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה:
 2. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשמת, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשמת לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנל את פרטי הנרשמת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשמת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה הנרשמת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שפרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות עוגייה (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשמת לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשמת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמא 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 4. הנרשמת מאשרת שידוע לה שלא חלה עליה חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הנרשמת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 5. נרשמות שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה https://www.itmomz.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמות לצורך המטרות המפורטות בסעיף 3 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותן של הנרשמות ובהתאם לדין החל.

שמירה על סודיות

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת פלאכארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. פלאכארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.
 3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי.
 4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוחה) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הנה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה’אבטחה’ המובטחת הנה הצפנה של המידע. הצפנה הנה שיטה ל’עירבול’ שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
 7. החברה עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 8. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו״ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

פרטים ביחס לקופסא/ות

 1. אפשרויות הרכישה השונות העומדות לקונת המתנה:
  א – רכישת קופסה אחת בעלות של 269 ₪. מועד אספקת הקופסה לכתובת למשלוח הקופסה, יבוצע תוך שלושה ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
  ב – רכישת 2 קופסאות בעלות של 499 ₪. מועד אספקת הקופסה הראשונה לכתובת משלוח הקופסאות, יבוצע תוך שלושה ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. מועד אספקת הקופסה השנייה לכתובת משלוח הקופסאות, יבוצע כחודש ימים לאחר מועד אספקת הקופסה הראשונה, בכל מקרה בסמוך לפני תאריך יום היוולדו של התינוק נכון לאותו חודש.
  ג – רכישת 3 קופסאות בעלות של 749 ₪. מועד אספקת הקופסה הראשונה לכתובת משלוח הקופסה, יבוצע תוך שלושה ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. מועד אספקת הקופסה השנייה לכתובת משלוח הקופסה, יהיה כחודש ימים לאחר מועד אספקת הקופסה הראשונה ובכל מקרה בסמוך לפני תאריך יום היוולדו של התינוק נכון לאותו חודש. מועד אספקת הקופסה השלישית לכתובת למשלוח הקופסה, יהיה כחודש ימים לאחר מועד אספקת הקופסה השנייה בכל מקרה בסמוך לפני תאריך יום היוולדו של התינוק נכון לאותו חודש.
 2. קונת המתנה רשאית לבחור כל גיל מ-0 עד שנתיים בעת קניית הקופסה כמתנה. כאשר קונת המתנה רוכשת יותר מקופסה יחידה, הקופסאות יגיעו למקבלת המתנה באופן רציף מדי חודש, זאת עד לסיום התקופה עבורה התבצע התשלום. 
 3. אפשרויות הרכישה השונות העומדות לקונה ברכישה עצמית:
  א – קונה ברכישה עצמית זכאית לרכוש קופסה אחת ברכישה חד פעמית בעלות של 269 ₪. סוג הקופסה יהיה בהתאם לגיל הילד (גיל אפס עד גיל שנתיים, קופסאות פנאי עד גיל 6). על הקונה לציין את גיל תינוקה בעת ביצוע ההזמנה. מועד אספקת הקופסה לכתובת למשלוח הקופסה, יהיה בסמוך ולפני תאריך יום היוולדו של התינוק נכון לאותו חודש.
  ב – קונה ברכישה עצמית זכאית בנוסף לרכוש קופסאות באופן בו מדי חודש יישלח אליה קופסה אחת עד הגיעו תינוקה לגיל שנתיים ימים בעלות חודשית של 229 ₪ לכל קופסה. מחיר זה מותנה קבלת קופסה למשך שלושה חודשים רצופים לפחות. לאחר פרק זמן זה, הקונה תהיה רשאית תוך שבועיים ממועד קבלת הודעת דוא״ל כי הקופסה החודשית בדרך אליה, לעדכן את החברה כי אינה מעוניינת בקבלת קופסאות נוספות. על הקונה לציין את גיל תינוקה בעת ביצוע ההזמנה. מועד אספקת הקופסה לכתובת למשלוח הקופסה, יהיה בסמוך ולפני תאריך יום היוולדו של התינוק נכון לאותו חודש. מועד אספקת הקופסה הבאה לחודש העוקב לכתובת למשלוח הקופסה, יבוצע כחודש ימים לאחר מועד אספקת הקופסה הקודמת בכל מקרה בסמוך לפני תאריך יום היוולדו של התינוק נכון לאותו חודש. 
  * רכישת קופסה חודשית באופן זה משמעותה התחייבות לקבלת קופסה במשך שלושה חודשים לפחות.
  – במקרה של ביטול ההרשמה לאחר קבלת קופסה יחידה, ולא להמשיך לשלושה חודשים: המחיר לקופסה יעמוד על 269 ש״ח, כלומר תוספת של 40 ש״ח.
  – במידה והקונה החליטה לבטל את ההרשמה לאחר קבלת 2 קופסאות, ולא להמשיך ל-3 חודשים, במידה ובמעמד הרכישה התחייבה ל-3 חודשים לפחות: המחיר ל-2 קופסאות יעמוד על 398 ש״ח, כלומר תוספת של 20 ש”ח.
  – למען הסר ספק, החברה מספקת קופסה אחת בלבד לגילאי שנתיים עד שנתיים וחצי.
 4. בשל המצב בעולם נכון לעכשיו (שנת 2022) אין אנו מבצעות משלוחים לחול.
 5. בהזמנת קופסת פנאי, ההזמנה תקפה לקופסה אחת בלבד בכל פעם, ללא התחייבות. לא תתאפשר החלפה או החזרה של מוצר בודד. קיימת אפשרות להחזרה של הקופסה בשלמותה, זאת בניכוי דמי משלוח וטיפול בסך 40 ש״ח.

רישום וביצוע הזמנות דרך האתר

 1. רכישת הקופסא/ות (הן ברכישה חד פעמית והן ברכישה מתמשכת של קופסאות) תתבצע על ידי הלקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. החברה לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרה שהעסקה אכן אושרה. חשבונית/קבלה תשלח במייל.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות פרטי הלקוחה.
 6. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי הזנת הפרטים היעד המבוקש בטופס ההזמנה – במהלך ההתקשרות עם החברה, תהיה רשאית הלקוחה לעדכן את היעד המבוקש למשלוח הקופסא/ות. עדכון היעד יכול שיתבצע באמצעות שליחת הודעת דואל או בטלפון (כמפורט בסעיף 2 בפרק כללי לעיל). היעד האחרון למשלוח שיימסר לחברה על ידי הלקוחה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה.
 7. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל אחד במקרים בהם:
  א – אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים. מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית וכי החברה תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד לקוחה אשר תגיש פרטים כוזבים כאמור, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למי מטעמה.
  ב- אם יהא חשד ממשי לכך שבוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.
  ג – אם יהא חשד ממשי לכך ששירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  ד – אם יהא חשד ממשי לכך שהופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיוצע באתר.
  ה – אם ישנו חוב כספים לחברה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  ו – אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  ז – אם חלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים/תנאי ההזמנה, תנאי המכירה ו/או פרטי הרכישה.
  ח -במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה.
  ט – אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע את ביצוע ההזמנה.
 8. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב – 1982.
 9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.
 10. אין כפל מבצעים והנחות– אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 11. הלקוח המקבל את הקופסא אינו נדרש להמתין בביתו לצורך קבלת הזמנה. 
זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 4. השם ‘itmomz’ וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
 7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.
 9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 

תקנון פעילויות אינסטגרם

1. הגדרות
1.1. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן; 
1.2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, לכלל הציבור; 
1.3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה
הוראות התקנון; 
1.4. “עורכת הפעילות” – איט מאמז; 
1.5. “משתתף” – כל אדם מעל גיל 13, בעל פרופיל אישי פעיל באתר אינסטגרם (www.instagram.com) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
1.6. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר אינסטגרם, אינם רשאים להשתתף בפעילות. משתתף המחזיק במספר פרופילים אישיים באינסטגרם רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות.
1.7. “פעילות” – פעילות אשר תתנהל מעת לעת, בין המשתתפים באינסטגרם.
1.8. “תקופת הפעילות” – אלא אם נאמר מפורשות אחרת, הפעילות אינה קצובה בזמן ותמשך לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. במקרה תחרות ״קופסת מוצרי האמא״, סיום הפעילות נקבע ליום חמישי 12.3.2020.
1.9. “פרס” – הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס אשר יוגדר בעמוד האינסטגרם.
 
2. אופן ההשתתפות בפעילות
2.1. על המשתתפים להיכנס בתקופת הפעילות לעמוד האינסטגרם, בו יוצגו מעת לעת נושאים שונים. המשתתפים יתבקשו לענות בתקופת הפעילות על שאלה ו/או להוסיף תמונה ו/או לעמוד בתנאי הפעילות כפי שיוצגו בעמוד האינסטגרם.
2.2. לאחר העלאת נושא הפעילות מטעם עורכת הפעילות בעמוד האינסטגרם, יתאפשר למשתתפים להגיב לנושא הפעילות באזור המיועד לכך ולזכות בכפוף לתנאי תקנון זה בפרס.
2.3. האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.
2.4. תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה כדין לעמוד האינסטגרם בהתאם לאמור בסעיף זה. כל המעוניין להשתתף בפעילות, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן בעמוד האינסטגרם, או בקשר עם מחיקתו.
2.5. יובהר כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד האינסטגרם, אשר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותם ו/או תגובותיהם, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לפעילות באינסטגרם.
2.6. משתתף, אשר פרטיו האישיים (כפי שהוצגו באינסטגרם) אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או זיהויו על-ידי עורכת הפעילות, לא יחשב כמשתתף לצורך פעילות בעמוד האינסטגרם כאמור.
 
3. הצהרות והתחייבות המשתתף
3.1. כי הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות לתוכן אשר העלה לעמוד האינסטגרם.
3.2. כי הוא לא יעלה לעמוד האינסטגרם תוכן אשר עלוללהפר כל דין לרבות תוכן שעלול להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר (לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות).
3.3. כיהוא לא יעלה לעמוד האינסטגרם תוכן ו/או מידע המכיל תכנים מיניים,פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, טורדניים, עוינים, מעליבים, אלימים, גזעניים, או מידע המהווה פגיעה בפרטיותו של אדם, מידע שקרי, מידע בעל אופי בלתי חוקי ו/או מידע בעל כל תוכן
בלתי ראוי אחר.
3.4. ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא תוכן ו/או המידע, ובמקרה שיתברר כי התוכן ו/או המידע מפר חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בכללים אלה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף,
ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך.
3.5. כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בתוכן ו/או במידע אשר הועלה לעמוד האינסטגרם, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול,
שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתוכן ו/או
במידע על פי כל דין, הכל ללא תשלום תמלוגים למשתתף, בכל העולם, וללא הגבלת זמן, וכי עצם העלאת התוכן ו/או המידע לעמוד האינסטגרם, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר
על זכות העשויה להיות למשתתף בקשר עם התוכן ו/או המידע ועל כל טענה בעניין.
 
4. בחירת הזוכה
4.1. בחירת הזוכה תיעשה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
4.2. קביעת עורכת הפעילות בדבר זהות המשתתף הזוכה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.
4.3. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכה.
4.4. עורכת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות.
4.5. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או שהשתתפות (שלו ו/או של אחרים) נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או לא נאותים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין שלו ו/או של אחרים, ו/או שהזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל ו/או תוך נקיטת פעולה כלשהי שלא בהתאם לתקנון (לרבות פריצה לאתר ו/או לתוכנת הפעילות ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או שינוי טבלת הדירוג) ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין, תהא עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור (ו/או של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו/או הושפע עקב פעולות כאמור לעיל), ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בגין כך.
 
5. איתור הזוכים
5.1. עורכת הפעילות תפרסם בעמוד האינסטגרם את שם הזוכה ו/או את רשימת הזוכים ותנסה ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכים באמצעות שליחת הודעה אישית אל המייל בפרופיל האישי האינסטגרם במידה ואינו חסום, כל זאת בשעות העבודה המקובלות.
5.2. במידה ולא יעלה בידי עורכת הפעילות ליצור קשרעםה משתתףו/או המשתתפים הזוכים, בתוך 7 (שבעה) ימים ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי עורכת הפעילות.
5.3. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לחלק את הפרס לאף משתתף אחר.
5.4. כל המועדים הרלוונטיים לפעילות יקבעו אך ורק על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
 
6. הפרס
6.1. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כאמור, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס שיוגדר בעמוד האינסטגרם.
6.2. משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת פעילות, או מספר אחר כפי שהצהירה על כך עורכת הפעילות בעת עליית לאוויר.
6.3. מימוש הפרס יתבצע בדרך של משלוח הפרסאל הזוכה בהתאם לפרטים למשלוח שיימסרו על-ידי הזוכה באמצעות תיבת ההודעות האישית כאמור לעיל או בכל דרך אחרת שתקבע עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי. משלוח הפרס אל הזוכה בהתאם למפורט לעיל, ייחשב כמילוי מחויבות עורכת הפעילות למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל על-ידי הזוכה.
6.4. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכהבלבד.עורכת הפעילות לאתישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
 
7. אחריות
7.1. עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה.
7.2. רישומי עורכת הפעילות, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
7.3. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
7.4. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
7.5. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם, בתוכן ו/או מידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל.
7.6. עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה שהסתבר כי הזכייה
נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.
7.7. עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
7.8. עובדי עורכת הפעילות ועובדי חברת איט מאמז ובני משפחותיהם, אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יהיו זכאים לזכייה בפרס. “בני משפחה” לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות.
7.9. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.
 
8.שובר קנייה
8.1 שובר הקנייה יהיה תקף ל- 5 שנים מיום רכישתו.
8.2 מימוש שובר הקנייה יהיה תקף לאתר איט מאמז בלבד.
8.3 ניתן להחליף מוצר/ים או קופסה בשלמותה בעלות של 29 ש”ח.
8.4 אם הוחזר מוצר שנקנה באמצעות שובר הקנייה, ינתן שובר זיכוי או מוצר חלופי באותו סכום הקנייה.
8.5 השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

9. מבצע 1+1

9.1 המבצע תקף באתר האינטרנט בלבד.

9.2 הזול מבינהם במתנה

9.3 אין כפל מבצעים

9.4 החברה יכולה להפסיק את המבצע בכל עת

9.5 החזר כספי/זיכוי/החלפות: בהתאם לתנאי החברה המפורטים בעמוד משלוחים והחזרות.

 
 

עגלת קניות

0

אין מוצרים בסל הקניות.

לחצו Enter לחיפוש או Esc כדי לסגור
דילוג לתוכן